[1]
UĞAN, Çiğdem ve AKBOLAT, M. 2023. Şiddete Maruz Kalmanın İş Performansına Etkisinde Şiddet Görme Korkusunun Aracı Rolü. Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi. 3, 1 (Haz. 2023), 25–37.