[1]
ARDIÇ, M. 2023. Algılanan Gelecekteki İstihdam Edilebilirliğin Algılanan Stres Üzerine Etkisinde Akademik Öz Yeterliliğin Aracılık Rolü. Journal of Organizational Behavior Studies. 3, 1 (Haz. 2023), 38–56.