[1]
MUMCU, Şakire ve EROL, Y. 2023. Örgüt İkliminin Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisi. Journal of Organizational Behavior Studies. 3, 1 (Haz. 2023), 57–72.