[1]
ALI, Z. ve Alam, Y. 2021. İnovasyonda Entellektüel Sermayenin Rolü ve Örgütsel Sermayenin Aracılık Rolü: Pakistan Bankalarında Amrpirik Bir Çalışma. Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi. 1, 1 (Ara. 2021), 37–50.