[1]
ALAM, N. ve Zain Ul Abdin, S. 2022. İŞYERİ ZORBALIĞININ ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MARDAN’DA BANKACILIK ÇALIŞANLARININ AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. Journal of Organizational Behavior Studies. 2, 1 (Haz. 2022), 20–34.