(1)
ARDIÇ, M. Algılanan Gelecekteki İstihdam Edilebilirliğin Algılanan Stres Üzerine Etkisinde Akademik Öz Yeterliliğin Aracılık Rolü. OBSTUDIES 2023, 3, 38-56.