(1)
ALI, Z.; Alam, Y. İnovasyonda Entellektüel Sermayenin Rolü Ve Örgütsel Sermayenin Aracılık Rolü: Pakistan Bankalarında Amrpirik Bir Çalışma. OBSTUDIES 2021, 1, 37-50.