DURAN, A., & HUSSEİN, N. (2022). UZAKTAN ÇALIŞMA KONUSUNDA YAPILMIŞ AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME. Journal of Organizational Behavior Studies, 2(2), 124–134. Geliş tarihi gönderen https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/18