UĞAN, Çiğdem, & AKBOLAT, M. (2023). Şiddete Maruz Kalmanın İş Performansına Etkisinde Şiddet Görme Korkusunun Aracı Rolü. Journal of Organizational Behavior Studies, 3(1), 25–37. Geliş tarihi gönderen https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/21