ARDIÇ, M. (2023). Algılanan Gelecekteki İstihdam Edilebilirliğin Algılanan Stres Üzerine Etkisinde Akademik Öz Yeterliliğin Aracılık Rolü. Journal of Organizational Behavior Studies, 3(1), 38–56. Geliş tarihi gönderen https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/22