MUMCU, Şakire, & EROL, Y. (2023). Örgüt İkliminin Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisi. Journal of Organizational Behavior Studies, 3(1), 57–72. Geliş tarihi gönderen https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/23