SİNCER, S. (2023). ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKA: PFEFFER’IN TİPOLOJİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Journal of Organizational Behavior Studies, 3(2), 138–154. Geliş tarihi gönderen https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/27