ALI, Z., & Alam, Y. (2021). İnovasyonda Entellektüel Sermayenin Rolü ve Örgütsel Sermayenin Aracılık Rolü: Pakistan Bankalarında Amrpirik Bir Çalışma. Journal of Organizational Behavior Studies, 1(1), 37–50. Geliş tarihi gönderen https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/4