ALAM, N., & Zain Ul Abdin, S. (2022). İŞYERİ ZORBALIĞININ ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MARDAN’DA BANKACILIK ÇALIŞANLARININ AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. Journal of Organizational Behavior Studies, 2(1), 20–34. Geliş tarihi gönderen https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/7