ALI, Zohaib, ve Yasir Alam. 2021. “İnovasyonda Entellektüel Sermayenin Rolü Ve Örgütsel Sermayenin Aracılık Rolü: Pakistan Bankalarında Amrpirik Bir Çalışma”. Journal of Organizational Behavior Studies 1 (1):37-50. https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/4.