ALAM, Nagina, ve Syed Zain Ul Abdin. 2022. “İŞYERİ ZORBALIĞININ ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MARDAN’DA BANKACILIK ÇALIŞANLARININ AMPİRİK BİR ÇALIŞMA”. Journal of Organizational Behavior Studies 2 (1):20-34. https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/7.