GÖKÇEN KAPUSUZ, A. ., PEKKAN, N. Ülkü ., DEVELİ, A. ve ÇAVUŞ, M. F. . (2021) “İşbirlikçi İklim ve Bileşenleri Psikolojik Güçlendirmeyi Nasıl Etkiler?”, Journal of Organizational Behavior Studies, 1(1), ss. 1–13. Erişim adresi: https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/1 (Erişim: 19 Haziran 2024).