FAZAL, A., ULLAH, M. ve ZAIN UL ABDIN, S. . (2022) “PAKİSTAN YÜKSEK ÖĞRENİMİNDE MALİYET PAYLAŞIM İHTİYACININ ARAŞTIRILMASI”, Journal of Organizational Behavior Studies, 2(1), ss. 47–56. Erişim adresi: https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/13 (Erişim: 5 Haziran 2023).