KARACA, A. E. ., ERDEN, K., AKBOLAT, M. ve SAĞLAM, H. (2022) “ALGILANAN YÖNETİCİ VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARI DESTEĞİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ”, Journal of Organizational Behavior Studies, 2(2), ss. 70–84. Erişim adresi: https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/14 (Erişim: 24 Nisan 2024).