DURAN, A. ve HUSSEİN, N. (2022) “UZAKTAN ÇALIŞMA KONUSUNDA YAPILMIŞ AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME”, Journal of Organizational Behavior Studies, 2(2), ss. 124–134. Erişim adresi: https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/18 (Erişim: 24 Nisan 2024).