UĞAN, Çiğdem ve AKBOLAT, M. (2023) “Şiddete Maruz Kalmanın İş Performansına Etkisinde Şiddet Görme Korkusunun Aracı Rolü”, Journal of Organizational Behavior Studies, 3(1), ss. 25–37. Erişim adresi: https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/21 (Erişim: 5 Aralık 2023).