ARDIÇ, M. (2023) “Algılanan Gelecekteki İstihdam Edilebilirliğin Algılanan Stres Üzerine Etkisinde Akademik Öz Yeterliliğin Aracılık Rolü”, Journal of Organizational Behavior Studies, 3(1), ss. 38–56. Erişim adresi: https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/22 (Erişim: 5 Aralık 2023).