MUMCU, Şakire ve EROL, Y. (2023) “Örgüt İkliminin Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisi”, Journal of Organizational Behavior Studies, 3(1), ss. 57–72. Erişim adresi: https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/23 (Erişim: 5 Aralık 2023).