SİNCER, S. (2023) “ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKA: PFEFFER’IN TİPOLOJİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME”, Journal of Organizational Behavior Studies, 3(2), ss. 138–154. Erişim adresi: https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/27 (Erişim: 4 Mart 2024).