TOPALOĞLU, M. (2024) “Girişimcilikte Başarısızlık Korkusu Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması”, Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi, 4(1), ss. 1–25. Erişim adresi: https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/31 (Erişim: 13 Temmuz 2024).