ALAM, N. ve Zain Ul Abdin, S. (2022) “İŞYERİ ZORBALIĞININ ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MARDAN’DA BANKACILIK ÇALIŞANLARININ AMPİRİK BİR ÇALIŞMA”, Journal of Organizational Behavior Studies, 2(1), ss. 20–34. Erişim adresi: https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/7 (Erişim: 8 Aralık 2022).