[1]
M. ARDIÇ, “Algılanan Gelecekteki İstihdam Edilebilirliğin Algılanan Stres Üzerine Etkisinde Akademik Öz Yeterliliğin Aracılık Rolü”, OBSTUDIES, c. 3, sy 1, ss. 38–56, Haz. 2023.