[1]
M. TOPALOĞLU, “Girişimcilikte Başarısızlık Korkusu Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması”, OBSTUDIES, c. 4, sy 1, ss. 1–25, Haz. 2024.