[1]
N. ALAM ve S. Zain Ul Abdin, “İŞYERİ ZORBALIĞININ ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MARDAN’DA BANKACILIK ÇALIŞANLARININ AMPİRİK BİR ÇALIŞMA”, OBSTUDIES, c. 2, sy 1, ss. 20–34, Haz. 2022.