DURAN, A., ve N. HUSSEİN. “UZAKTAN ÇALIŞMA KONUSUNDA YAPILMIŞ AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME”. Journal of Organizational Behavior Studies, c. 2, sy 2, Aralık 2022, ss. 124-3, https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/18.