UĞAN, Çiğdem, ve M. AKBOLAT. “Şiddete Maruz Kalmanın İş Performansına Etkisinde Şiddet Görme Korkusunun Aracı Rolü”. Journal of Organizational Behavior Studies, c. 3, sy 1, Haziran 2023, ss. 25-37, https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/21.