ARDIÇ, M. “Algılanan Gelecekteki İstihdam Edilebilirliğin Algılanan Stres Üzerine Etkisinde Akademik Öz Yeterliliğin Aracılık Rolü”. Journal of Organizational Behavior Studies, c. 3, sy 1, Haziran 2023, ss. 38-56, https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/22.