TOPALOĞLU, M. “Girişimcilikte Başarısızlık Korkusu Ölçeği: Türkçe Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması”. Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi, c. 4, sy 1, Haziran 2024, ss. 1-25, https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/31.