ALI, Z., ve Y. Alam. “İnovasyonda Entellektüel Sermayenin Rolü Ve Örgütsel Sermayenin Aracılık Rolü: Pakistan Bankalarında Amrpirik Bir Çalışma”. Journal of Organizational Behavior Studies, c. 1, sy 1, Aralık 2021, ss. 37-50, https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/4.