ALAM, N., ve S. Zain Ul Abdin. “İŞYERİ ZORBALIĞININ ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MARDAN’DA BANKACILIK ÇALIŞANLARININ AMPİRİK BİR ÇALIŞMA”. Journal of Organizational Behavior Studies, c. 2, sy 1, Haziran 2022, ss. 20-34, https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/7.