GÜNAY, Metin, Ahmet Serhat ANAÇ, ve Kubilay ÖZYER. “KAYIRMACILIK KAVRAMINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ Ve BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÖNERİSİ”. Journal of Organizational Behavior Studies 2, no. 1 (Haziran 29, 2022): 35–46. Erişim Haziran 5, 2023. https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/12.