MUMCU, Şakire, ve Yücel EROL. “Örgüt İkliminin Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisi”. Journal of Organizational Behavior Studies 3, no. 1 (Haziran 30, 2023): 57–72. Erişim Aralık 5, 2023. https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/23.