Amaç ve Kapsam

Amaç
Örgütsel davranış alanına ilişkin teorik ve görgül makalelere, yer verilen dergimizin temel amacı, bu alanlarda akademik bilginin üretimi ve paylaşımına katkı sağlamaktır.

 

Kapsam
Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi yılda iki kez yayınlanan (Haziran ve Aralık Dönemleri) hakemli, uluslararası, bilimsel bir dergidir.Dergimizde “Türkçe” ve “İngilizce” olmak üzere iki dilde makale yayınlanmaktadır.