Editör Kurulu


Kurucu ve İmtiyaz Sahibi 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ALİCİ

e-Mail: ismail.alici@yahoo.com
Çalıştığı Kurum: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TÜRKİYE.


EDİTÖRLER

Prof. Dr. Kubilay ÖZYER

Orcid: 0000-0002-9654-7750
e-mail: kozyer@yahoo.com
Çalışma Konuları: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim
Çalıştığı Kurum: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TÜRKİYE.


Dr. Öğr. Üyesi İsmail ALİCİ

Orcid: 0000-0003-4485-9012
e-mail: ismail.alici@yahoo.com
Çalışma Konuları: : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim
Çalıştığı Kurum: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TÜRKİYE.

Dr. Öğr. Üyesi Alptekin DEVELİ

Orcid: 0000-0001-7232-5603
e-Mail: alptekindeveli@gmail.com
Çalışma Konuları: Yönetim, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim
Çalıştığı Kurum: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TÜRKİYE.

 

Yabancı Dil Editörü

Öğr. Gör. Nour HUSSEİN

Çalıştığı Kurum: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TÜRKİYE.