Değerlendirme Süreci

Sistem üzerinden gönderilen çalışmalar Editörler tarafından değerlendirilecek ve derginin ilgi alanları, makalenin temel bilimsel yeterlilikleri ve makale yazım kuralları bakımından ele alınacaktır. Bu aşamadan sonra Editörler tarafından uygun görülen yazılar için hakem süreci başlatılacaktır. İlgili ön kriterleri karşılamayan yazıların Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi’nde değerlendirilemeyeceğine ilişkin Editörler kararı verilirse, bu karar yazarlara sistem üzerinden iletilecektir.

• Editör onayından sonra, yazarlara hakem sürecinin başladığına dair bilgi gönderilecektir.

• Değerlendirme süreci, Editörler tarafından uygun görülen iki hakemin değerlendirmelerini içermektedir. Hakemler değerlendirme sonucunda yayınlanabilir, küçük düzeltmeler ile yayınlanabilir, büyük düzeltmeler gerekmektedir veya red edilmelidir şeklinde karar vereceklerdir. Hakemlere değerlendirme için 15 günlük süre verilecektir. Zorunlu hallerde 10 günlük ek bir süre, Editörler kararıyla tanınabilir. Değerlendirmesini bu süre içerisinde tamamlamayan hakemlere, hakem değerlendirme sürecinin sona erdiğine ilişkin bir bildirim sistem üzerinden gönderilecek ve değerlendirmelerini yapması için Editörler kararıyla başka bir hakemin görüşlerine başvurulacaktır. Hakemlerden birisinin kabul diğerinin küçük düzeltmeler ve büyük düzeltmeler yapılmasına uygun gördüğü durumlarda, makale ile ilgili düzeltmelerin yapılması için yazarlara bilgi verilecektir. Hakemlerden birisinin kabul, bir diğerinin ret vermesi durumunda, makale değerlendirilmek üzere üçüncü bir hakeme gönderilecektir. Son hakemin verdiği karar göre makale kabul veya reddedilecektir.

• Küçük düzeltme durumunda yazarlara 10 gün; büyük düzeltme durumunda 20 günlük süreler tanınacaktır. Yazarın başvurusu ve Editörlerin uygun görmesi durumunda bu süreler arttırılabilir. Ek süre talebinde bulunan yazara, Editörler tarafından uygun görülen süre sistem üzerinden bildirilecektir.

• Hakem raporlarının ardından yayınlanmasına karar verilen yazıların ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÇALIŞMALARI DERGİSİ’nde hangi sayısında yer alacağına ilişkin bilgiler, yazarlara sistem üzerinden iletilecektir. Yazarların talep etmeleri durumunda mail yoluyla veya ıslak imzalı olarak posta yoluyla kabul yazıları gönderilebilir.