Dergi Hakkında


Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi (OBSTUDIES)
Haziran ve Aralık dönemi olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli, bilimsel ve uluslararası bir dergidir.

Örgütsel davranış alanına ilişkin derleme ve görgül makalelere yer verilen dergimizin temel amacı, bu alanlarda akademik bilginin üretimi ve paylaşımına katkı sağlamaktır.

Dergimizde “Türkçe” ve “İngilizce” olmak üzere iki dilde makale yayımlanmaktadır. 

e-ISSN: 2792-0720

İndeksler, veri tabanları ve üyelikler
- Academindex
- Advanced Science Index
- ASOS Index
- Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
- Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
- Google Scholar
- International Standard Serial Number (ISSN)
- ResearchBib
- Scientific Indexing Services (SIS)

 

 

Yeni Sayı

Cilt 2 Sayı 1 (2022): Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi
Tüm Sayıları Göster