Örgütlerde Mesleki Dayanışma

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Örgüt, Dayanışma, Mesleki Dayanışma

Özet

Artan dünya nüfusu, örgütlerde değişimlere yolaçmakta ve dayanışma kavramını öneçıkarmaktadır. Modern örgütlerin sürdürülebilirbaşarı için güçlü bir dayanışma ve işbirliği
kültürüne ihtiyacı vardır. Bu çalışma, mesleki dayanışmanın modern örgütlerdeki işleyişini ve etkilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Sonuçlar, stratejik yönetim, insan kaynakları politikaları ve liderlik yaklaşımlarına dair ipuçları sunabilir.
Dayanışma, modern örgütlerde başarı için kritiktir ve çalışan performansı ile kurum içi süreklilik üzerinde olumlu etkiler yaratır. Ancak bireysel ve ekip hedefleri uyumsuz olabilir, bu durumda yöneticiler işbirliğini teşvik etmelidir. Dayanışmanın olumsuz yönleri de olabilir; güçlü gruplar diğer gruplarla bağlantı kurmayı zorlaştırabilir. Özellikle doğal afetlerde, sağlık ve eğitim sektörlerinde dayanışmanın önemi vurgulanmaktadır. Meslektaş dayanışması, bireyleri işbirliğine teşvik eden bir yaklaşımdır. İşyerinde dayanışmanın azalması, toplumların krizlerle başa çıkmasını zorlaştırır. Mesleki dayanışma, örgütlerin performansını ve çalışanların bağlılığını güçlendirir. Bu nedenle örgütler, dayanışmayı teşvik eden politikalar ve liderlik yaklaşımları geliştirmelidir.

İndir

Yayınlanmış

30.06.2024

Nasıl Atıf Yapılır

GEMİCİ, R. (2024). Örgütlerde Mesleki Dayanışma. Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi, 4(1), 26–43. Geliş tarihi gönderen https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/30